Comitetul de organizare a Sesiunii stiintifice a studentilor Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori "ABC-ul LUMII FINANCIARE" adreseaza multumiri partenerilor pentru participarea la eveniment si premierea celor mai bune lucrari

 
 

Sesiunea ştiinţifică a studenţilor
Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori

 
organizată de
Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori
în parteneriat cu
Centrul de Cercetări Financiar Monetare
CEFIMO

 
 

 

 

Call for papers


ISF continuă parteneriatul educațional oferit Sesiunii ştiinţifice a studenţilor FABBV, oferind posibilitatea de premiere a celor mai bune lucrări care prezintă analize legate de piețe financiare nebancare. Premiile sunt:
- premiul I în valoare de 1.000 lei
- premiul a II-lea în valoare de 500 lei

MAZARS ROMANIA va juriza lucrările prezentate de către studenţi în cadrul Sesiunii ştiinţifice “ABC-ul LUMII FINANCIARE”, organizată de facultatea FABBV, în baza urmatoarelor criterii:
- Modul de scriere a lucrărilor: se va evalua atât din punct de vedere formă, cât şi fond - corect, structurat, de impact;
- Actualitatea şi relevanţa subiectului ales;
- Mod de prezentare: abilităţi de comunicare, argumentare, gândire critică, vorbirea în faţa unui public;
- Abilitatea de a evalua corect utilitatea şi impactul în mediul actual de business a unor concepte teoretice;
- Abilitatea de a scoate în evidenţă importanţa lucrării şi valoarea adaugată pe care o aduce.
Premiile ce se vor acorda prin decizia reprezentantului MAZARS ROMANIA sunt:
- LOC I : Internship platit pe o durata de 3 luni sau Contract Individual de Muncă – în funcţie de decizia câştigătorului + 1000 RON NET
-
LOC II :Internship plătit pe o durată de o lună.
Pentru detalii vă rugăm să consultaţi Regulamentul .